package imageDatovka

Description

Datovka je multiplatformní desktopová aplikace pro přístup k datovým schránkám. Datová schránka v České republice je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů a pro komunikaci s orgány veřejné moci. Z Datovky je možné číst zprávy, odesílat zprávy, kontrolovat integritu datových zpráv, exportovat doručenky i celé zprávy, exportovat přehled korespondence za určité časové období, apod. Uživatelské rozhraní aplikace se podobá rozhraní běžných poštovních klientů.

Licenses: custom
Repository: community
Compare Version: 4.21.1-1
Download Size: 2.0 MB
https://www.datovka.cz/

Installing:
pamac install datovka

Removing:
pamac remove datovka